Dzieci i rodzina w Niemczech

Dzieci i rodzina w Niemczech


*Ubezpieczenie dla rodziny „Familienversicherung” jest możliwe wyłącznie w państwowej kasie chorych „gesetzliche Krankenkasse”. W prywatnym ubezpieczeniu musi każdy członek rodzinny mieć oddzielne ubezpieczenie. Ubezpieczenie państwowe jest dla rodziny tańsze niż prywatne ubezpieczenie. Z tego względu wiele rodzin (przedewszystkim z conajmniej dwójką dzieci) decydują się na państwowe ubezpieczenie.
Niestety nie można mieć wszystkiego. Z tanim ubezpieczeniem wiążą się gorszę świadczenia oraz opieka zdrowotna. Dlatego prywatne ubezpieczalnie w Niemczech umożliwiają wykupienie dodatkowego ubezpieczenia (Zusatzversicherung) w celu uzupełnienia luki w ubezpieczeniu. Ubezpieczenie dodatkowe na zęby na przykład dla mężczyny 40 lat kosztuje jedyne 7,82 €.

*Dodatek na dzieci (Kindergeld)
Rodzice mają prawo do otrzymywania dodatku na swoje dzieci mieszkające zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Do 18. roku życia jest on płacony niezależnie od tego, czy dziecko uczy się zawodu, czy ma własne dochody.

Zasiłek wychowawczy - urlop rodzicielski
Jeżeli dziecko lub dzieci nie ukończyły jeszcze drugiego roku życia, rodzice mogą - po spełnieniu odpowiednich warunków - otrzymać zasiłek wychowawczy.

Rodzice pracujący zawodowo oprócz uprawnienia do zasiłku wychowawczego mają prawo do urlopu rodzicielskiego. W tym okresie istnieje też możliwość podjęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin.

*Kindergeld w Niemczech
Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą otrzymać Kindergeld – czyli świadczenia pieniężne na dzieci z niemieckiej instytucji Familienkasse. Świadczenia przysługują rowniez, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele UE są trwale związani z Niemcami jako krajem – mieszkają tam, osiągają dochody i płacą podatki.

 W przypadku pracowników polskich warunkiem jest, aby wnioskodawca, podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Nieograniczony obowiązek podatkowy występuje wówczas, gdy dana osoba ma w Niemczech miejsce zamieszkania. Większość pracowników z Polski wyjeżdża do pracy w Niemczech na czas określony i zachowuje swoje zameldowanie w Polsce jako główne miejsce zamieszkania. Nie jest to przeszkodą, aby jednocześnie mieć (przez pewien czas) główne miejsce pobytu w Niemczech.

Kindergeld  może otrzymywać każdy, kto przez odpowiedni czas jest legalnie zatrudniony w Niemczech (obojetnie czy u pracodawcy niemieckiego, czy na zasadzie delegowania przez firme z Polski) i tam sa odprowadzane podatki od jego wynagrodzenia, pracuje w Niemczech na wlasny rachunek na podstawie dzialalnosci gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech (Gewerbeanmeldung).

Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak wykazać ten fakt na wniosku o zasiłek. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce. Zasiłek jest wypłacany z reguły na każde dziecko, do czasu osiagnięcia przez nie pełnoletności. Możliwe jest jednak otrzymywanie pieniędzy także na dzieci starsze, do osiągnięcia przez nie 27 roku życia, o ile są bezrobotne, uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekraczają 8.004,00 euro rocznie.
Dzieci nie muszą – w przeciwienstwie do ubiegajacego sie o zasiłek rodzica – mieszkać w Niemczech. W przypadku pobierania zasiłku na dziecko uczące się i mające więcej niż 18 lat, trzeba do trzech lat przechowywać dokumentacje dotyczącą jego edukacji. Zdarza się, że niemieckie urzędy pracy wymagaja udokumentowania nauki dziecka. W przypadku jego braku, trzeba zwracac zasiłek za okres nieudokumentowanego pobierania świadczenia.

Wysokość zasiłków:

184 euro miesiecznie na pierwsze i drugie dziecko
190 euro miesiecznie na trzecie dziecko
215 euro na czwarte i kolejne dzieci


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen