Ochrona przed wypadkami

Ochrona przed wypadkami

Codziennie zadarza się 20.000 wypadków!!! Zabezpiecz sam siebie i swoją rodzinę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czy to w trakcie sportu, czy przy pracy domowej lub na ulicy, dlatego może przydarzyć się każdemu z nas ! Unfallversicherung oferuje Ci finansową ochronę, aby Tobie i Twojej rodzinie zabezpieczyć koszty materialne spowodowane wypadkiem i ich następstwem. Ochrona ubezpieczenia wypadkowego obejmuje trwałe następstwa od nieszczęśliwych wypadków, przejmuje odpowiedzialność za skutki zdarzeń niezależnie od miejsca i chwili ich zajścia. Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do indywidualnych potrzeb ubezpieczonych osób.

Dostosuj swoje potrzeby do oferty ubezpieczenia wypadkowego:
 • Unfall Profi: dla małych i dużych przedsiębiorców oraz ich rodzin
 • Unfall Start: dla młodych oraz aktywnych osób
 • Unfall Aktiv: dla rodzin bez dzieci, osób samotnych
 • Unfall Familie: dla rodzin oraz dla samotnie wychowywujących dzieci

Zakres ochrony podstawowej oraz świadczenia dodatkowe:
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • świadczenie z tytułu całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa
 • świadczenie za leczenie uciążliwe
 • świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy
 • dieta szpitalna wypłacana za okres hospitalizacji
 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku
 • rehabilitacja powypadkowa: RehaHilfe

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen